Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Ochrana osobných údajov

    Ochrana osobných údajov - Papiernik, s.r.o.

      V súvislosti s novým nariadením 2016/679 z 27.apríla 2016 (GDPR),  návštevník prihlásením a zaregistrovaním sa na tejto 
      webstránke, súhlasí so spracovaním osobných údajov na obchodné účely.
 
      Nezbierame adresy za účelom marketingových kampaní, nepoužívame adresy z tretích zdrojov ani žiadne iné adresy, ktoré
      nemajú nič spoločné s predmetom činnosti našej spoločnosti.

 

      Vaše osobné údaje spracúvame len v obchodnom styku na účely:

          *  prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, poslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie reklamácií

          *  aby sme Vás mohli informovať o zmenách v súvislosti s produktami, ktoré  ste si u nás kúpili

          *  na plnenie zákonných daňových či iných povinností

          *  Vaše osobné údaje zdieľame so zmluvnými dopravcami Geis, Cedula

 

       Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri 
       spracúvaní osobných údajov :

*   právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka

   *  právo na opravu osobných údajov

*   právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý /

*   právo získať osobné údaje, ktoré  ste nám poskytli v štrukturovanom,bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

*   Zákazníci majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti Papiernik, s.r.o. za účelom spracovania 
     ich osobných údajov.

V prípade, že zákazníci  majú podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, môžu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad osobných údajov Slovenskej republiky.