Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Recyklačný fond

Vážení obchodní partneri,

 

od 1.júla 2016 vstúpili do platnosti nové ustanovenia zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch.

Výrobcovia na základe nového zákona financujú zber a zhodnotenie odpadu z výrobkov a obalov uvedených na trh.

 

Predajná cena všetkých našich výrobkov zahŕňa recyklačný poplatok na zabezpečenie zhodnotenia výrobkov aj obalov.

                                                     

 

Chránime životné prostredie nadštandardným používaním  recyklovaných papierov a lepeniek.
Zvyšky papiera a lepenky z výroby ďalej zhodnocujeme  v spolupráci s firmou NATUR-PACK.