Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Recyklačný fond

      Vážení obchodní partneri,

      od 1.júla 2016 vstúpili do platnosti nové ustanovenia zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch.

      Výrobcovia na základe nového zákona financujú zber a zhodnotenie odpadu z výrobkov a obalov uvedených        na trh.

 
    Predajná cena všetkých našich výrobkov okrem kotúčikov do pokladní a plotrových rolí,
      zahŕňa recyklačný poplatok na zabezpečenie  zhodnotenia výrobkov aj obalov.
 

                                                                          

 

      Chránime životné prostredie nadštandardným používaním  recyklovaných papierov a lepeniek.
      Zvyšky papiera a lepenky z výroby ďalej zhodnocujeme  v spolupráci s firmou NATUR-PACK.